Eigen gezicht engineering met TME BV

Vierde bedrijf van start binnen Tollenaar industries
Zwolle met de oprichting van TME bv (Tosec Machinebouw & Engineering) wil de Tollenaar groep de engineeringsactiviteiten nadrukkelijker op de kaart gaan zetten en een eigen plaats geven in de organisatie.

Binnen Tosec neemt de afdeling engineering al jaren een belangrijke plaats in. ‘We merken echter dat er grote kansen liggen in de markt voor onze ervaring in de beton- en asfaltindustrie. Met de verzelfstandiging van de engineeringstak willen we deze expertise flink gaan uitbouwen’, vertelt directeur-eigenaar Ilke Tollenaar die samen met haar man Bauke en adjunct-directeur Jan Boom TME wil laten groeien tot een bedrijf met meer dan twintig medewerkers.

TME onderscheidt zich door turn-key –projecten uit te voeren voor de beton- en asfaltindustrie. ‘Hierbij moet je denken aan complete installaties als een betonmortelcentrale. Maar ook richten we ons op onderdelen van de centrales als bijvoorbeeld de mengunits of filterdoeken. We doen het gehele traject vanaf de engineering tot en met het onderhoud en de service. Onze kracht is dat wij niet alleen theoretisch sterk onderlegd zijn in de werktuigbouw maar zeer praktijkgericht te werk gaan’.

Blijvende markt
TME bv telt nu tien medewerkers. ‘Onze doelstelling is om in 2020 een omzet te realiseren van circa 15 miljoen euro. De asfalt- en betonindustrie is een blijvende markt’, vindt Tollenaar. Tollenaar industries bestaat met de nieuwe bv TME uit vier ondernemingen, waarvan Tosec in Zwolle en Rime in Duitsland zich begeven op het gebied van plaatbewerking. In Zuid-Afrika is het bedrijf Tubecon (buizen en kokers) actief in Pretoria en Kaapstad.

Bron krantenartikel: Vraag en Aanbod 16 februari 2012